ภาพกิจกรรม
ศิษย์เก่ารุ่นที่ ๓๑ จบปี ๒๕๖๖
ศิษย์เก่ารุ่นที่ ๓๑ จบปี ๒๕๖๖
01-ส.ณ.กฤษณ์นันทิพัฒน์ บุตรหลวง
02-สามเณรชาติกล้า ภูผันผิน
03-สามเณรณรงค์ชัย ขุรีทรัพย์
04-สามเณรดนัย หนันต๊ะ
05-สามเณรธนภัทร พงษ์บรรเทา
06-สามเณรธนากร เลานามสิงห์
07-ส.ณ.นนทกร ประเสริฐก้านตรง
08-สามเณรนัฐพล ปัญจพันดอน
09-สามเณรวธัญญู ทันใจ
10-สามเณรวัชรินทร์ ชารี
11-สามเณรสัตยา จงสมัคร
12-สามเณรสุทิน สวงโท
13-สามเณรอนันต์ ต้องใจ
14-สามเณรโชติพงศ์ โคกโพธิ์
โพสเมื่อ : 03 ต.ค. 2561,16:16   อ่าน 6251 ครั้ง