facebook
^Back To Top

 • 1 เวียนเทียนรอบพระเจดีย์
  เป็นประจำทุกปี ในวันเพ็ญ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เนื่องในวัน วิสาขบูชา ทางวัดกฤษณเวฬุพุทธาราม ได้ร่วมกับคณะญาติโยม ชาวบ้าน ได้ทำบุญสร้างกุศลกัน โดยการรำลึกถึงคุณของสมเด็จพระสัมสัมพุทธเจ้า ด้วยการนำธูปเทียน มาจุดเวียนรอบพระเจดีย์ พร้อมทั้งสวด อิติปีโส ๓ จบ
 • 2 โครงการสร้างสวนสมุนไพร เพื่อประชาชน
  โครงการได้รับความร่วมมือ จากหน่วยงานราชการ ตั้งแต่ระดับรองนายกรัฐมนตรี นาย ยุคล ลิ้มแหลมทอง ให้การสนับสนุน หมั่นมาติดตามผลงานตลอดเวลา เพื่อให้โครงการนี้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ อันจะเป็นคุณประโยชน์ต่อ พระภิกษุ สามเณร ตลอดถึง ชาวบ้านท้องถิ่นในตำบลทองเอน หรือประชาชนทั่วๆไป เพราะจะเป็นแหล่ง ศึกษาและเรียนรู้ สมุนไพรชนิดต่างๆ ในประเทศไทย
 • 3 ปรับปรุงระบบห้องสมุดใหม่
  ห้องสมุดในโรงเรียนนี้ ได้ปรับโฉมเพิ่มโต๊ะ เก้าอี้ ที่นั่งแห่งใหม่ เพื่อรองรับแก่สามเณรนักเรียนที่จะเข้ามาใช้บริการได้อย่างเต็มที่ ที่่สำคัญได้จัดเตรียมคอมพิวเตอร์อีกหลายเครื่อง เพิ่อจะได้ค้นหาความรู้สู่โลกกว้างยิ่งขึ้น
 • 4 สถาบันสอนภาษาอังกฤษอย่างแท้จริง
  ยังคงให้ความอนุเคราะห์แก่เหล่าสามเณรผู้ขาดโอกาสทางการศึกษาอย่างแท้จริง สำหรับสถาบัน cpa มาให้ความรู้สามเณรหลายรุ่น และหลายปี จนบัดนี้ ความตั้งใจยังคงแน่วแน่ต่อความดีที่ได้สั่งสมมา ของอาจารย์ ศุภลักษณ์ หรือ ดร.ซู
 • 5 เปรียญประโยค 1-2 และ ป.ธ. ๓ ใหม่
  กลุ่มสามเณรที่สอบได้ป.ธ.๑-๒ และ ป.ธ.๓ ใหม่ ได้ถ่ายรูปร่วมกันเพื่อเป็นสักขีพยานแห่งความสำเร็จในชีวิตของสมณะเพศ

  
  
  
banner01

ประวัติพระมหาสงกรานต์ อภิรกฺขิโต(พรมรักษา)

ประวัติพระมหาสงกรานต์ พรมรักษา(อภิรกฺขิโต)
เกิด ๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๓๐
บ้านเกิด ด65/6 บ้านกอก ต.ศรีธาตุ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี
บิดา นายสำราย มารดา นาง ประนอม พรมรักษาบรรพชา 26 เมษายน พ.ศ.๒๕๔๓
อุปสมบท 11 กรกฎาคม พ.ศ.2551

ประวัติการศึกษา
?- ประถมศึกษา จากโรงเรียนบ้านกอก ต.ศรีธาตุ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี
?มัธยมต้น? (ม.๓) โรงเรียนพิศาลรัญญาวาส ต.หนองบัว อ.ในเมือง จ.หนองบัวลำภู
มัธยมปลาย (ม.๖)? โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา ต.ทองเอน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
อุดมศึกษา (ป.ตรี)? มหาวิทาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จ.ขอนแก่น


รูปภาพ


เชิญร่วมตั้งกองทุนเพื่อการศึกษา
ชื่อทุน ทุนสมเด็จพุทธชินวงศ์
ธนาคารออมสิน
สาขาอินทร์บุรี เลขที่ 020099316547

banner03
Copyright © 2013. Interior Design  Rights Reserved.