ฝ่ายบริหารและบุคลากร
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 10/05/2016
ปรับปรุง 20/10/2018
สถิติผู้เข้าชม 3308857
Page Views 3728226
คลิปวีดีโอโรงเรียนวัดไผ่ดำ
คลิปวีดีโอโรงเรียน
ข่าวในพระราชสำนักประจำปี
พิธีบรรพชาประจำปี
พิธีพุทธาภิเษก วัตถุมงคล
การ์ตูนเอนิเมชั่นโรงเรียน
บทสวดมนต์ ๓ ภาษา
ข่าว TNN24
แนะนำห้องสมุดโรงเรียน
แหล่งท่องเที่ยวัดไผ่ดำ/กศน.
ผู้บริจาคเข้าเฝ้าถวายเงิน
วีดีโอทั่วไป
วีดีโอสามมิติเสนาสนะต่างๆ
ประวัติสมเด็จพระพุทธชินวงศ์
น.อ.นพ.พงษ์ศักดิ์ ตั้งคณา บรรยายพิเศษ
สามเณรเทศน์ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
11 พ.ค. 59 ถึง 12 พ.ค. 59 กิจกรรมเวียนฐานกลุ่มสาระทั้ง 8
กิจกรรมอบรมปรับพื้นฐานโดยการเวียนฐาน ไปตามกลุ่มสาระต่างๆ
ในระดับชั้น ม.1-ม.6
ภายในบริเวณโรงเรียน ฝ่ายวิชาการ
13 พ.ค. 59 ประชุมจัดตารางสอน
คณะครูในโรงเรียนมีประชุมจัดตารางสอนแต่ละวิชาประจำปีการศึกษา 2559
ห้องประชุมชั้น 2 / การแต่งกายแบบสุภาพ ฝ่ายวิชาการ
16 พ.ค. 59 ถึง 17 พ.ค. 59 อบรมค่ายภาษาอังกฤษ
เป็นกิจกรรมอบรมปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ของสามเณรนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
และเด็กที่เข้าใหม่ โดยพี่ๆ จาก Cpa กรุงเทพฯ
หัวหน้าหมวดภาษาต่างประเทศ
20 พ.ค. 59 กิจกรรมวันวิสาขบูชา
สามเณรเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อรำลึกนึกถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
คือวันวิสาขบูชา 
อาคารหอสมุดโรงเรียน ฝ่ายวิชาการ
30 พ.ค. 59 กิจกรรมค่ายดาราศาสตร์
กลุ่มสาระวิชาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จะได้จัดกิจกรรมค่ายดาราศาสตร์ขึ้นในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๑๖.๐๐ น. - ๒๐.๔๕ น. 
ห้องประชุมหอสมุดกฤษณเวฬุพุทธาราม โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา ต.ทองเอน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี การแต่งการ แบบมนุษย์ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
02 มิ.ย. 59 กิจกรรมคัดเลือกชุมนุมตามความสนใจ
เป็นกิจกรรมการเลือกชุมนุมของสามเณรนักเรียน ที่มีความสนใจจะเพิ่มเติมทักษะความในวิชาการต่างๆ นอกหลักสูตรที่สถานศึกษากำหนด
ห้องสมุดกฤษณเวฬุพุทธาราม
03 มิ.ย. 59 ปฐมนิเทศกลุ่มเสริมสร้างทักษะวิชาภาษาไทย
ปฐมนิเทศนักเรียนกลุ่มเสริมสร้างทักษะวิชาภาษาไทย
ที่โรงเรียน / การแต่งกายแบบสุภาพ ฝ่ายวิชาการ
03 มิ.ย. 59 คัดเลือกประธานนักเรียนประจำปี การศึกษา 2559
กิจกรรมคัดเลือกประธานนักเรียนประจำปี 
อาคารหอสมุดกฤษณเวฬุพุทธาราม
14 มิ.ย. 59 วันคล้ายวันเกิดหลวงพ่อสมเด็จพระพุทธชินวงศ์
วันคล้ายวันเกิดหลวงพ่อสมเด็จพระพุทธชินวงศ์
02 ก.ค. 59 ศิริราชพยาบาลตรวจสุขภาพสามเณร
มาตรวจสุขภาพประจำทุกปี 
หอสมุดกฤษณเวฬุพุทธาราม เจ้าหน้าที่พยาบาล
11 ก.ค. 59 ถึง 15 ก.ค. 59 สอบเก็บคะแนนกลางภาคเรียนที่ 1
สามเณรนักเรียนโรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา ทำการสอบเก็บคะแนนกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
สถานที่อาคารเรียน / การแต่งกายแบบสุภาพ ฝ่ายวิชาการ
19 ก.ค. 59 วันอาสาฬหบูชา
เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาด้วยการเวียนเทียน
ที่เจดีย์ / การแต่งกายสุภาพเรียบร้อย คณะสงฆ์ของทางวัด
20 ก.ค. 59 วันเข้าพรรษา
พระสงฆ์สามเณรทำกิจ ด้วยการปวารณาเข้าพรรษาของทางศาสนา
วิหาร / ห่มแบบพระ,สามเณร คณะสงฆ์ของทางวัด
29 ก.ค. 59 วันภาษาไทยแห่งชาติ
วันภาษาไทยแห่งชาติ
12 ส.ค. 59 วันแม่แห่งชาติ
กิจกรรมวันเฉลิมเกียรติ วันแม่แห่งชาติ 12สิงหา มหาราชินี 
18 ส.ค. 59 วันวิทยาศาสตร์
เป็นวันวิทยาศาสตร์ของชาวไทย
28 ส.ค. 59 วันบรรพชาสามเณร
วันบรรพชาสามเณรของทางวัดกฤษณเวฬุพุทธาราม ต.ทองเอน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 
05 ก.ย. 59 ถึง 07 ก.ย. 59 สอบปลายเรียน ที่ 1
เป็นวันสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559
12 ก.ย. 59 วันเปิดภาคเรียนที่ 1
เป็นวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559
10 ต.ค. 59 ถึง 13 ต.ค. 59 สอบธรรมสนามหลวงชั้นตรี
เป็นการธรรมสนามหลวงชั้นตรี ซึ่งจัดโดยแม่กองธรรมสนามหลวง
16 ต.ค. 59 วันปวารณาออกพรรษา
พระสงฆ์ถึงเวลาครบกำหนด 3 เดือนแล้ว ก็ได้เวลาออกพรรษา
17 ต.ค. 59 ถึง 15 พ.ย. 59 ปิดเตรียมสอบนักธรรมโท-เอก และ เตรียมงานกฐิน
เป็นการปิดเพื่อเตรียมสอบนักธรรมโทและนักธรรมเอก ซึ่งก็คาบเกี่ยวกับการเตรียมงานกฐินประจำปี 
08 พ.ย. 59 งานกฐินพระราชทาน
โดยองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้นำผ้าพระกฐินมาทอด ณ วิหารวัดกฤษณเวฬุพุทธาราม 
วิหาร / สุภาพ คณะสงฆ์ของทางวัด
16 พ.ย. 59 ถึง 19 พ.ย. 59 สอบธรรมสนามชั้นโท - เอก
เป็นการกำหนดสอบโดยแม่กองธรรมสนามหลวง
18 พ.ย. 59 วันมรณภาพเจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวโรดม
วันมรณภาพเจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวโรดม
21 พ.ย. 59 สอบธรรมศึกษาตรี-โท-เอก
เป็นการสอบธรรมศึกษาตรี-โท-เอก ของเด็กในระดับประถมและมัธยมศึกษาของนักเรียนต่างๆ ภายในตำบลทองเอน 
05 ธ.ค. 59 วันพ่อแห่งชาติ
วันพ่อแห่งชาติ
26 ธ.ค. 59 ถึง 29 ธ.ค. 59 สอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 2
สอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 2 
31 ธ.ค. 59 วันสิ้นปีใหม่
วันสิ้นปีใหม่
03 ม.ค. 60 วันหลวงพ่อสมเด็จพระพุทธชินวงศ์มรณภาพ
วันหลวงพ่อสมเด็จพระพุทธชินวงศ์มรณภาพ
18 ม.ค. 60 ถึง 20 ม.ค. 60 สอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 2 ของเทอม 2 ปีการศึกษา 2559
สอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 2 ของเทอม 2 ปีการศึกษา 2559
21 ก.พ. 60 ถึง 23 ก.พ. 60 สอบบาลีสนามหลวง ป.ธ.1-2 และ ป.ธ.3
สอบบาลีสนามหลวง ป.ธ.1-2 และ ป.ธ.3
13 มี.ค. 60 ถึง 15 มี.ค. 60 สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2 เทอม 2 ประจำปีการศึกษา 2559
สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2 เทอม 2 ประจำปีการศึกษา 2559
19 มี.ค. 60 ถึง 20 มี.ค. 60 ปิดภาคเรียนที่ 2 วันปัจฉิมนิเทศ
ทำพิธีปิดปัจฉิมนเทศน์ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
21 เม.ย. 60 ถึง 22 เม.ย. 60 สอบบาลีประโยค ป.ธ.1-2 และ ป.ธ.3
สอบ ป.ธ.1-2 และ ป.ธ.3
10 พ.ค. 60 วันวิสาขบูชา
กิจกรรมวันวิสาขบูชา
14 พ.ค. 60 ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน/สอบวัดผลนักเรียนใหม่
ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน/สอบวัดผลนักเรียนใหม่
15 พ.ค. 60 วันเปิดภาคเรียน
วันเปิดภาคเรียน
15 พ.ค. 60 แจกสมุดและหนังสือเรียนประจำปี ๒๕๖๐
แจกสมุดและหนังสือเรียนประจำปี ๒๕๖๐
18 พ.ค. 60 ถึง 19 พ.ค. 60 กิจกรรมปรับพื้นฐาน
กิจกรรมปรับพื้นฐานการเรียนรู้ ๙ กลุ่มสาระ
27 พ.ค. 60 ถึง 28 พ.ค. 60 ตรวจสุขภาพประจำปี โดย รพ.ศิริราช
ตรวจสุขภาพประจำปี โดย รพ.ศิริราช
05 มิ.ย. 60 ถึง 06 มิ.ย. 60 ค่ายภาษาอังกฤษ ครั้งที่ ๑๔
ค่ายภาษาอังกฤษ ครั้งที่ ๑๔ 
08 มิ.ย. 60 สมัครกิจกรรมชุมนุม
สมัครกิจกรรมชุมนุม
09 มิ.ย. 60 ตรวจสุขภาพฟัน ทำฟัน โดย รพ.ศิริราช
ตรวจสุขภาพฟัน ทำฟัน โดย รพ.ศิริราช
14 มิ.ย. 60 วันคล้ายวันเกิดหลวงพ่อสมเด็จพระพุทธชินวงศ์
วันคล้ายวันเกิดหลวงพ่อสมเด็จพระพุทธชินวงศ์
08 ก.ค. 60 วันอาสาฬหบูชา
วันอาสาฬหบูชา
09 ก.ค. 60 วันเข้าพรรษา
วันเข้าพรรษา
17 ก.ค. 60 ถึง 21 ก.ค. 60 สอบเก็บคะแนนกลางภาพเรียนที่ ๑
สอบเก็บคะแนนกลางภาพเรียนที่ ๑ 
29 ก.ค. 60 วันภาษาไทยแห่งชาติ
วันภาษาไทยแห่งชาติ
12 ส.ค. 60 วันแม่แห่งชาติ
วันแม่แห่งชาติ
18 ส.ค. 60 วันวิทยาศาสตร์
วันวิทยาศาสตร์
19 ส.ค. 60 ถึง 20 ส.ค. 60 งานบรรพชาสามเณรประจำปี ๒๕๖๐
งานบรรพชาสามเณรประจำปี ๒๕๖๐
18 ก.ย. 60 ถึง 20 ก.ย. 60 สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ ๑
สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ ๑ 
25 ก.ย. 60 เปิดเรียนภาคเรียนที่ ๒
เปิดเรียนภาคเรียนที่ ๒
05 ต.ค. 60 วันปวารณาออกพรรษา
วันปวารณาออกพรรษา
13 ต.ค. 60 งานกฐินฯ รับเสด็จ
งานกฐินฯ รับเสด็จ
02 มิ.ย. 61 ถึง 02 มิ.ย. 60 ปฐมนิเทศนักเรียนกลุ่มเสริมสร้างทักษะทางภาษาไทย
ปฐมนิเทศนักเรียนกลุ่มเสริมสร้างทักษะทางภาษาไทย
โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา ต.ทองเอน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110 
โทร 036-811178 เวบ www.watphaidam.com / www.facebook.com/watphaidam